කොණ්ඩය බොකොටු ගැහැණු ළමයකු

කොණ්ඩය බොකොටු ගැහැණු ළමයකු ගැන

කොණ්ඩය බොකොටු ගැහැණු ළමයකු ගැන
ඇගේ හිසකේ රන්වන ගැන
නිතරම කියවන
මිතුරකු සිටියා මට

මග තොටක රැක පිළිවෙලට
කොයි ගැහැණු ළමයටත් සෙනෙහසින්
හෝරා ගණන් දියකරපු
පාසල් අසල, හන්දි ගානේ
ඔහුත් හිටියා අප අතරම
බොකොටු කොණ්ඩය ගැනම කියවමින

කාලයේ කරදඬු උස්ව
මිතුරු සමාගම් රැස්වන
අඳුරු සීතල සිකුරාදා දිනවල
බීර තොලගාන අප අතර
ඔහුත් සිටියා එක පසක

කවියෙන් ඇරඹිලා
ගීතයෙන් නිමාවන
අරුත් සුන් නුසුන් කතා දැල්වල
පැටලුනා අප
එකම අයිනේ මාලුවන් ලෙස
එ’අතරම වරින් වර
එකම කවියක් විය ඔහු විඳින
රන්වන් බොකොටු කොණ්ඩය

කවමදාවත් අප දැක නොතිබුණ
අප පවා මුළු හදින් පෙම්කළ
එ’රන්වන් බොකොටු කොණ්ඩය
අපටත් අමතකව ගිය හැටි
කාලයේ දිගු සිහින මැද

සීතලට වතුර බිඳු බේරෙන
එක’මෙක වැසි දිනක
බස් නැවතුමක
තනිව හිඳින සඳ ඉස්පිරිතාලය අසල
ඔහුව දුටුවෙමි අහම්බෙන්
ඔහුත් දුටුවා මාව ද

හෝරා ගනණක් තරම් දිගු
තත්පර කිහිපයකට පසුව
වාහනෙන් බැස ඇවිත්
ඔහු අතේ එල්ලුනා
බූ ගෑව හිසක් ඇති
ඇස් ගිලුණ යුවතියක්

ඔහු ද මා ද අතර
පරතරය තිබෙද්දී එලෙසම ගල්ව
ඔහු අත වූ ලේන්සු කොනක
තැවරෙන අතීතයක් දුටිමි මම
නමුදු කිසි ගානක් නැතිව
පාසල් දැරිවියක ලෙස
ඔහු අසල ඇගෙ හුරතලය
සදාකාලික කවියකට
අර අඳින පෙර නිමිතිද

නිරාෂ ගුණසේකර

Submit your review
1
2
3
4
5
Submit
     
Cancel

Create your own review

කොණ්ඩය බොකොටු ගැහැණු ළමයකු ගැන
Average rating:  
 0 reviews

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *