අයිවෝ ඩෙනිස් සහ ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු

අයිවෝ ඩෙනිස් සහ ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු

අයිවෝ ඩෙනිස් සහ ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු ඒ මීට දසකයකටත් වඩා එ පිට නුදුරු අතීතය යි. මෙ කල මෙන් එ කල ද මම උදයෙන් ම පිබිදීමට මැළියෙක්මි.…

View More අයිවෝ ඩෙනිස් සහ ප්‍රියන්ත ප්‍රනාන්දු
හිට්ලර් ගේ ළමා කාලය (1889-1903)

1. හිට්ලර් ගේ ළමා කාලය (1889-1903)

හිට්ලර් ගේ ළමා කාලය (1889-1903) බෲනෝ-ඈම්-ඉන් නැමති වයඹ දිග ඔස්ට්‍රියාවේ ජර්මන් දේශසීමාව මත වූ කුඩා නගරයට 1889 අප්‍රේල් 20 වැනි දා වැහිබර සෙනසුරාදාවකි. වර්ග සැතපුම්…

View More 1. හිට්ලර් ගේ ළමා කාලය (1889-1903)
මහාචාර්ය එදිරවීර සරච්චන්ද්‍ර

ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයකට පිවිසීමට සිතනවානම් මෙයද කියවා සිටින්න.

ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයකට පිවිස ඇත. “ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයකට පිවිස ඇත.” මේ කියමනේ අර්ථය කුමක් ද?. ඔබ කවර හෙයින් ද විශ්වවිද්‍යාලයකට පිවිසියේ? විශ්වවිද්‍යාලයෙහි ගත කරන අවුරුදු තුන හතර…

View More ඔබ විශ්වවිද්‍යාලයකට පිවිසීමට සිතනවානම් මෙයද කියවා සිටින්න.